صفحه نخستدرباره ماتماس با ما قوانین و مقررات ثبت شکایاتکتابهاRSSوبلاگ خبرنگار         ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

logo-samandehi      
نوامبر 2013 Archives
فوریه ۲۰۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ اوت ۲۰۲۰ ژوئیه ۲۰۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ مه ۲۰۲۰ مارس ۲۰۲۰ فوریه ۲۰۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ اوریل ۲۰۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ ژوئیه ۲۰۱۸ اوریل ۲۰۱۸ مارس ۲۰۱۸ فوریه ۲۰۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ اوت ۲۰۱۷ مه ۲۰۱۷ اوریل ۲۰۱۷ فوریه ۲۰۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ مه ۲۰۱۶ مارس ۲۰۱۶ فوریه ۲۰۱۶ نوامبر ۲۰۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ مه ۲۰۱۵ مارس ۲۰۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ اوت ۲۰۱۴ ژوئن ۲۰۱۴ مه ۲۰۱۴ اوریل ۲۰۱۴ مارس ۲۰۱۴ فوریه ۲۰۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ دسامبر ۲۰۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ اوت ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۰۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ مه ۲۰۱۳ اوریل ۲۰۱۳ مارس ۲۰۱۳ فوریه ۲۰۱۳ ژانویه ۲۰۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ اوت ۲۰۱۲ ژوئیه ۲۰۱۲ ژوئن ۲۰۱۲
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ بدون نظر
سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴تأکید کرده است که ایران در این سال به کشور اول منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد، علم و فناوری تبدیل می‌شود. در برخی از فناوری‌ها به‌ویژه فناوری‌های نوین مانند نانوفناوری و بیوفناوری، ایران از جایگاه شایسته‌ای در منطقه مذکور و حتی در دنیا برخوردار شده اما در زمینه فناوری اطلاعات که یکی از فناوری‌های زیر ساختی در دنیا به‌شمار می‌رود، ایران همچنان درجامی‌زند و به‌ویژه در ۸سال اخیر ایران در این زمینه دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده است.


یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ بدون نظر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات از زمان تحویل دولت دهم گفته:  «شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و برنامه‌ریزی برای انجام آن ادامه دارد؛ چنان که در نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی یکی از ۲ دستور جلسه مهم در خصوص شبکه ملی اطلاعات بود و قرار شد وزارت ارتباطات ظرف یک ماه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات را آماده و در شورا ارائه کند تا دستگاه‌های ذیربط بتوانند خدمات خود را براساس این مدل مفهومی در شبکه ملی اطلاعات ارائه کنند.»


دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ بدون نظر
هفته گذشته، معاون فنی شرکت پست ایران در میزگردی زنده در شبکه آموزش اظهار داشت که تا‌کنون ۲۰هزار نفر مشترک ایمیل شرکت پست شده‌اند.دو روز پیش مدیرعامل شرکت پست خبر داد که تعداد مشترکان ایمیل شرکت پست به ۱۵۰هزار نفر رسیده است. البته ایشان اضافه کرده که قرار است در یک برنامه ۱۰۰روزه ظرفیت ایمیل شرکت پست به ۲میلیون نفر برسد.