صفحه نخستدرباره ماتماس با ما قوانین و مقررات ثبت شکایاتکتابهاپادکستRSSوبلاگ خبرنگار         ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

logo-samandehi      
آبان 1394 Archives
بهمن ۱۳۹۹ دی ۱۳۹۹ آذر ۱۳۹۹ آبان ۱۳۹۹ مهر ۱۳۹۹ شهریور ۱۳۹۹ مرداد ۱۳۹۹ تیر ۱۳۹۹ خرداد ۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ اسفند ۱۳۹۸ بهمن ۱۳۹۸ دی ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸ آبان ۱۳۹۸ مهر ۱۳۹۸ شهریور ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۸ دی ۱۳۹۷ آبان ۱۳۹۷ مهر ۱۳۹۷ شهریور ۱۳۹۷ تیر ۱۳۹۷ فروردین ۱۳۹۷ اسفند ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۶ دی ۱۳۹۶ مرداد ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۵ آبان ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۵ خرداد ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ آبان ۱۳۹۳ مهر ۱۳۹۳ شهریور ۱۳۹۳ مرداد ۱۳۹۳ خرداد ۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ فروردین ۱۳۹۳ اسفند ۱۳۹۲ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ مرداد ۱۳۹۲ تیر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ فروردین ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۱ بهمن ۱۳۹۱ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ آبان ۱۳۹۱ مهر ۱۳۹۱ شهریور ۱۳۹۱ مرداد ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ بدون نظر
یکی از رسانه ها با انتشار مطلب بدون نام نویسنده و بدون ذکر هیچ نامی از افرادی که اظهار نگرانی کرده اند، مدعی شده است هتلداران معتقد هستند اجرای «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت» باعث ریزش ۷۰ درصد از مدیران هتل های کشور خواهد شد.

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ بدون نظر

روابط عمومی الکترونیک ( Electronic public Relations ) یا ( EPR ) به طور خلاصه به فرآیندی گفته می شود که در آن از فناوری های اطلاعاتی به منظور پیشبرد اهداف و ماموریتهای روابط عمومی استفاده      می شود. روابط عمومی الکترونیک یک سامانه یا نظام مستقل از روابط عمومی در سازمانها نیست کما‌‌‌ ‌اینکه دولت الکترونیک نیز جدا از دولت مستقر و واقعی نیست بانکداری الکترونیک نیز همان بانکداری معمولی است که به ابزارهای الکترونیک مجهز شده است.چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ بدون نظر

دوستی به شوخی می گفت؛ زمانی بود که والدین شبکه های نامناسب ماهواره ای را حذف می کردند یا رمز گذاری می کردند که کودکان و نوجوانان و جوانان خانواده آنها را نبینند و تحت تاثیرات منفی آن قرار نگیرند اما اکنون طوری شده است که نوجوانان و جوانان شبکه ها را رمز گذاری می کنند که والدین آنها را نبینند !چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ بدون نظر

جوانان ایرانی توانایی فتح قله های دانش و فناوری اطلاعات را در جهان دارند کما اینکه در سایر شاخه های علوم و فناوری ها نیز به این افتخار دست یافته اند.چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ بدون نظر

طاهره ساعدی

در حال حاضر موضوع کیفیت خدمات به عنوان یکی از محورهای کلیدی رقابت در سازمان هایی محسوب می شود که در عرصه های اقتصادی و مالی در حال فعالیت هستند.سازمان های مشتری محور همچون بانک ها برای حفظ و نگهداری مشتریان باید خدمات خود را ارتقا بخشند تا سازمان خود را در جهت سود اوری بیشتر تعالی بخشند 


چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ بدون نظر

 از سال ۱۹۶۹ که اینترنت ابداع شد تا امروز که حدود ۴۶ سال می گذرد بیشتر بحث های مربوط به جامعه اطلاعاتی به فضای حیات و ظهور اینترنت معطوف می شود. می توان این دوران را به سه دوره تقسیم کرد که دورة نخست از زمان پیدایش اینترنت تا حدود سال ۲۰۰۰ است که ما به این دوره، دوره یا عصر دسترسی می گوییم.