صفحه نخستدرباره ماتماس با ما قوانین و مقررات ثبت شکایاتکتابهاRSSوبلاگ خبرنگار         ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

logo-samandehi      
بهمن 1400 Archives
فروردین ۱۴۰۱ بهمن ۱۴۰۰ مهر ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۰ مرداد ۱۴۰۰ تیر ۱۴۰۰ خرداد ۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ فروردین ۱۴۰۰ اسفند ۱۳۹۹ بهمن ۱۳۹۹ دی ۱۳۹۹ آذر ۱۳۹۹ آبان ۱۳۹۹ مهر ۱۳۹۹ شهریور ۱۳۹۹ مرداد ۱۳۹۹ تیر ۱۳۹۹ خرداد ۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ اسفند ۱۳۹۸ بهمن ۱۳۹۸ دی ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸ آبان ۱۳۹۸ مهر ۱۳۹۸ شهریور ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۸ دی ۱۳۹۷ آبان ۱۳۹۷ مهر ۱۳۹۷ شهریور ۱۳۹۷ تیر ۱۳۹۷ فروردین ۱۳۹۷ اسفند ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۶ دی ۱۳۹۶ مرداد ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۵ آبان ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۵ خرداد ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ آبان ۱۳۹۳ مهر ۱۳۹۳ شهریور ۱۳۹۳ مرداد ۱۳۹۳ خرداد ۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ فروردین ۱۳۹۳ اسفند ۱۳۹۲ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ مرداد ۱۳۹۲ تیر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ فروردین ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۱ بهمن ۱۳۹۱ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ آبان ۱۳۹۱ مهر ۱۳۹۱ شهریور ۱۳۹۱ مرداد ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ بدون نظر

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ بدون نظر

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ بدون نظر
غزل لطفی: ومین نشست کلاب روزنامه اعتماد با موضوع ژورنالیسم مدرن برگزار شد. ر آغاز این نشست مجازی، الیاس حضرتی، مدیر و صاحب امتیاز مجموعه رسانه‌ای اعتماد به بیان خلاصه‌ای از نشست پیشین پرداخت و گفت: امروز ما روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل در تنگنای وحشتناکی قرار گرفته‌ایم

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ بدون نظر

ویکی تماس : مهمترین موانع شکل‌گیری متاورس چیست؟ کدام موانع  شکل‌گیری متاورس، امکان برطرف شدن دارند و کدامیک نیازمند گذشت زمان است؟سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ بدون نظر

یک طیف فکری در کشور سرسختانه موافق کاهش پهنای باند اینترنت هستند و آن را از روش های کنترل و مدیریت اینترنت می دانند. آن ها معتقدند اگر پهنای باند اینترنت گسترش یابد، افراد بیشتری از شبکه های اجتماعی خارجی استفاده می کنند و استفاده از فیلتر شکن بیشتر می شود.